Jing Zhang
Bioinformatics Technician
Jing Zhang
Office/Lab: BCBC, 200
Email: jz322@cornell.edu